Klassiek ballet voor kinderen

Vanaf drie jaar kunnen kinderen bij de Noordwijkse Balletschool beginnen met klassiek ballet. Op een speelse manier maken ze kennis met dans. Dansplezier staat hierbij voorop. Aan beweging, improvisatie, muzikaliteit en gevoel voor ruimte wordt in deze lessen veel aandacht besteed. Hierbij gaan we uit van de leef- en belevingswereld van het kind. Zo wordt de basis gelegd voor de ballettechniek die een steeds grotere plaats gaat innemen naarmate het kind ouder wordt.